• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี


    เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการฯ ม.บูรพา, รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์ กรรมการฯ ม.บูรพา, รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อแนะนำวิทยาเขต และแนะนำคณะที่ทำการเปิดสอนภายในวิทยาเขตจันทบุรี ในการนี้ได้ ถือโอกาศเยี่ยมชมสระว่ายน้ำ ห้องปฏิบัติการอัญมณี เรือนเกษตร ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล และศูนย์วิเคราะห์วิจัยอัญมณี ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/04/2018 เวลา 13:13:18 น. อ่าน: 84 ครั้ง