• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  เปิดบ้านมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


  บูรพาวาไรตี้ ตอน เปิดบ้านมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  สัมภาษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี และ
  คณบดีคณะอัญมณี รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ

  https://www.youtube.com/watch?v=usw6rE9pAdM&feature=youtu.be


  วันที่: 15/03/2018 เวลา 09:55:04 น. อ่าน: 422 ครั้ง