• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ชมรมแบดมินตัน ม.บูรพา จันทบุรี จัดการแข่งขันแบดมินตันบูรพาจันท์ โอเพ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐


    เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัด กิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันบูรพาจันท์ โอเพ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ชายคู่มือ P / ชายคู่มือ P- / หญิงคู่ มือ P และ คู่ผสม สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันบูรพาจันท์ โอเพ่น นั้นเป็นการแข่งขันที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำหรับในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้ ผู้ชนะเลิศประเภทชายคู่มือ P ได้แก่ นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ และ นายทศพล กลสรร / ชนะเลิศประเภทชายคู่มือ P- ได้แก่ นายชลภัทร ภัทรสกล และ นายฉัตรดนัย ลีละเกียรติ / ชนะเลิศประเภทหญิงคู่มือ P ได้แก่ ดารินทร์ ปฐมบวร และ พัณพณัช ทัศนา / ชนะเลิศประเภทคู่ผสม ได้แก่ นางสาวพัณพณัช ทัศนา & นายภูธิเบศร กำปั่นทอง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/02/2018 เวลา 13:52:34 น. อ่าน: 107 ครั้ง