• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมโครงการเสวนา“ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข”


    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำนิสิต เข้าร่วมโครงการเสวนา “ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข” ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการเสวนาเพื่อให้ นิสิต ได้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายของศาสตร์พระราชาอย่างถ่องแท้ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติใช้ในวิถีชีวิต และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีเปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดนิทรรศการในงาน สำหรับกิจกรรมในงาน มีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี การบรรยายให้ความรู้ศาสตร์พระราชาจากวิทยากรหลายท่านด้วยกัน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/02/2018 เวลา 08:59:19 น. อ่าน: 137 ครั้ง