• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้ จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีและผลไม้เขตร้อนของประเทศ และการท่องเที่ยว โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีณะอัญมณี ดร.สุรินทร์ อินทะยศ อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ให้การต้อนรับพร้อมคณะ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/02/2018 เวลา 13:37:42 น. อ่าน: 148 ครั้ง