• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรีจัดงาน Chanthaburi Scenic Marathon 2017


    เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด เทศบาลตำบลสนามไชย องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จ และชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดงานจันทบุรีซีนิคมาราธอน ๒๐๑๗ (Chanthaburi Scenic Marathon 2017) ณ สวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้ ในการจัดงานมีการแบ่งการแข่งขันทั้งสิ้น ๔ ประเภท คือ ประเภท ๔๒.๑๙๕ กม. ๒๑.๑ กม. ๕ กม. และ ๓.๕ กม. ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสนใจร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย นำโดย ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.สุรินทร์ อินทยศ คณบดีคณะอัญมณี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งได้ส่งนิสิตจำนวน ๓๐๐ คนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/12/2017 เวลา 15:57:50 น. อ่าน: 39 ครั้ง