• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจรรับฟัง ความคิดเห็น วิทขาเขตจันทบุรี


    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี มีกำหนดการเดินทางมา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และนำไปปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับ สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน พร้อมกันนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยา เขตจันทบุรี นำสมาชิกสภามหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมยัง สระว่ายน้ำ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ห้องปฏิบัติการอัญมณี ก่อนสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาจะเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา



  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/12/2017 เวลา 15:13:41 น. อ่าน: 42 ครั้ง