• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมโครงการแนะให้แนว “Fly into the future” บินไปสู่อนาคต


    เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และนิสิตระดับปริญญาตรี คณะต่างๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนภชนก ไหมทอง และคุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ภายใต้ โครงการแนะให้แนว “Fly into the future” บินไปสู่อนาคต ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๙๐๐ คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 25/12/2017 เวลา 16:17:29 น. อ่าน: 68 ครั้ง