• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี ร่วม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช


    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 25/12/2017 เวลา 15:45:15 น. อ่าน: 65 ครั้ง