• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน วข.จันทบุรี


    เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรส่วนงานอื่นๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อเป็นการสนบสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในรั้ว เทา-ทอง ได้มีสมรรถภาพร่างกายที่ดี และเห็นคุณค่าความสำคัญของสมรรถภาพร่างกายของตนเอง มีกิจกรรมการทดสอบในเรื่อง ความดันโลหิต แรงขา ความอ่อนตัว วัดไขมันในร่างกาย ความจุปอด และสภาพร่างกาย(ปั่นจักรยาน) โดยความร่วมมือ จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๑ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมการทดสอบจำนวน ๕๕ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/03/2017 เวลา 15:09:50 น. อ่าน: 204 ครั้ง