• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    นิสิตร่วมโครงการนำร่องการศึกษาและพัฒนาแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินฯ


    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการนำร่องการศึกษาและพัฒนาแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Literacy Lab Experiment) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร โดยมีนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทักษะ และพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมในเชิงป้องกัน กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านการให้ความรู้ทางการเงิน และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมในโครงการ ให้นิสิตทำแบบสำรวจพื้นฐาน (Besaline survey) ฟังบรรยายการวางแผนการเงิน การออม การตั้งเป้าหมายการก่อหนี้) และการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมในการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดสนทนาเป็นกลุ่ม  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/03/2017 เวลา 13:52:14 น. อ่าน: 201 ครั้ง