• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ทีละก้าวรอบโลก ไปกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี


    รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เล่าประสบการณ์ตรง เรื่อง “ทีละก้าวรอบโลก ประสบการณ์ขี่จักรยานเพื่อไปศึกษาต่อที่ สหรัฐอเมริกา” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การเล่าประสบการณ์ตรงครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมฟัง ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 24/03/2017 เวลา 13:37:35 น. อ่าน: 145 ครั้ง