• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ๕ ธันวา มหาราช น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ๕ ธันวา มหาราช...
  น้ำตาท่วมแผ่นฟ้าและผืนดิน
  เนืองนองธรณินทั่วหล้า
  เสด็จกลับสู่สวรรค์ในชั้นฟ้า
  ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหาเทวาบนผืนดิน...

  พระเสโทที่หลั่งรดแผ่นดินชุ่ม
  ดินชอุ่มป่าชื้นพลิกฟื้นหิน
  กลับเป็นทุ่งที่เกษตรได้ทำกิน
  ปราบทุกข์สิ้นคนคืนสุขทุกโมงยาม

  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง
  พระเป็นมิ่งมหาชนชาวสยาม
  ธ ทรงโปรดปวงประชาทั่วเขตคาม
  พระภูมิพลนามกษัตราหาใครเทียม...

  จะมีไหมกษัตริย์ใดในใต้หล้า
  พระกรอ้าโอบแผ่นดินไม่มีเหนียม
  พระบาทย่ำกรำพระวรกายหาใครเทียม
  ธ เต็มเปี่ยมมหากรุณาประชาชี

  มหาราชใดๆในนิทาน
  มิพบพานท่านใดในภพนี้
  มหาราชนามภูมิพลที่สยามมี
  ทรงเป็นพระราชาที่เลิศดีกว่าในนิทาน...

  พระราชดำริมากมายมีหลายหลาก
  ทั่วทุกภาคแดนไทยทุกถิ่นฐาน
  สอนให้คนพอเพียงพอประมาณ
  ให้ทนทานต่อการเปลี่ยนของโลกา

  ต้องเกิดอีกกี่ภพชาติจะพานพบ
  ต้องเกิดจบอีกกี่ชาติจะเจอหนา
  ขอเป็นข้ารองบาทพระราชา
  พระมหาปรมินทร์ผู้ทรงธรรม...

  ข้า...ขอน้อมโน้มนำรอยพระบาท
  พระ...มหาราชที่ช่วยประชาให้อิ่มหนำ
  พุทธ...ธรรมทรงนำใช้ด้วยทศธรรม
  เจ้า...คุณธรรมทรงครองในหัวใจคน

  ไม่...มีแล้วร่มฉัตรแก้วที่คุ้มเกล้า
  มี...แต่เงาภาพฉายาทุกแห่งหน
  วัน...เฉลิมปีนี้ดูชอบกล
  ลืม...ว่าตนยังมีพระบารมียืน
  พระ...ราชาผู้ทรงเหนื่อยพระกายา
  มหา...ราชาผู้ประพาสทั่วแผ่นผืน
  ราชา...พระองค์นี้ผู้หยัดยืน
  ภูมิพล...ธ ผู้ทรงฟื้นแผ่นดินไทย

  ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า
  นายวศิน ยุวนะเตมีย์ • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 07/12/2016 เวลา 10:01:59 น. อ่าน: 1053 ครั้ง