• ข่าว ประกาศ : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    คำชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙


    ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๕๙...

    ที่มา : http://www.buu.ac.th/2016/news/frontend/detail/6


    วันที่: 11/10/2016 เวลา 10:00:36 น. อ่าน: 286 ครั้ง