• จัดซื้อ/จัดจ้าง : งานแผนและทรัพย์สิน

    กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


    งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ยกเว้นเงินรับฝากและเงินบริจาค) รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณขนิษฐา พุกสีดา โทร.๑๒๑๔


    วันที่: 09/08/2018 เวลา 09:53:35 น. อ่าน: 68 ครั้ง