• จัดซื้อ/จัดจ้าง : งานแผนและทรัพย์สิน

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


    รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙


    วันที่: 30/11/2017 เวลา 10:07:16 น. อ่าน: 314 ครั้ง