• จัดซื้อ/จัดจ้าง : งานแผนและทรัพย์สิน

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


    รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙


    วันที่: 30/11/2017 เวลา 09:45:27 น. อ่าน: 301 ครั้ง