• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

  ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการสืบค้นสารสนเทศฯ


  ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม “โครงการสืบค้นสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ”
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.
  ณ ห้อง IT310, IT311, IT312 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร. 039-310000 ต่อ 4010

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส ศรีลือ โทร. 4010


  วันที่: 09/10/2018 เวลา 13:43:19 น. อ่าน: 107 ครั้ง