• การศึกษา : ฝ่ายห้องสมุด

    รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


    ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุด ก่อนวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ^^
    >>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร.๔๐๑๑


    วันที่: 01/10/2018 เวลา 14:24:21 น. อ่าน: 52 ครั้ง