• การศึกษา : ฝ่ายห้องสมุด

    ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 21.00 น.


    เนื่องจากอยู่ในช่วงของการสอบกลางภาค ห้องสมุดจึงได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มีเวลาในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)
    ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์ พิมพ์เวียง โทร. 4011


    วันที่: 12/09/2018 เวลา 16:11:15 น. อ่าน: 106 ครั้ง