• การศึกษา : ฝ่ายห้องสมุด

    รายชื่อสมาชิกค้างส่ง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


    ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุด ก่อนวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ ขออภัยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ^^
    >>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด ยืมต่อผ่านระบบได้อีก ๑ ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ก็สามารถยืมต่อได้อีก ๑ ครั้ง


    วันที่: 31/08/2017 เวลา 13:35:58 น. อ่าน: 48 ครั้ง