• การศึกษา : ฝ่ายห้องสมุด

  แจ้งการเปิด-ปิด ให้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 1/2560


  ห้องสมุดเปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2560
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. (เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 9 ธันวาคม พ.ศ.2560)
  ปิดวันอาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายห้องสมุด โทร. 039-310000 ต่อ 4011


  วันที่: 15/08/2017 เวลา 10:36:32 น. อ่าน: 250 ครั้ง