• การศึกษา : ฝ่ายห้องสมุด

    การระงับสิทธ์การลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตค้างส่งสื่อสารสนเทศ/หนังสือ


    ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลในระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ของนิสิตที่ยืมสื่อสารสนเทศจากห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี ไม่เป็นไปตามระเบียบการให้บริการยืมสื่อสารสนเทศ/หนังสือ และไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา และค้างชำระค่าปรับสื่อสารสนเทศ/หนังสือ นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุดได้ที่ 4011 ,039-310150 ในเวลาราชการ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/10/2016 เวลา 16:02:40 น. อ่าน: 497 ครั้ง