• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

    สโมสรโรตารีจันทบูร มอบหนังสือให้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


    สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย นางศิณีพร สวัสดิชัย และสมาชิก ร่วมมอบหนังสือ จำนวน ๑๔๒ เล่ม ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับ นางสาวจำรัส ศรีรือ บรรณารักษ์ และคณะ ก่อนถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 16/02/2017 เวลา 10:57:48 น. อ่าน: 279 ครั้ง