• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายห้องสมุด

    โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร)


    นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง โดยมี นางสาวจำรัส ศรีลือ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (เจ้าของโครงการ) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ก่อนจะพาประธานเดินเยี่ยมชม บริเวณห้องสมุดของโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร) ที่จัดโครงการ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมทั้งนิสิต มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง มีกำหนดการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร)  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/04/2015 เวลา 10:24:11 น. อ่าน: 429 ครั้ง