• ข่าว ประกาศ : ฝ่ายห้องสมุด

    Single Sign on เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VPN


    ฝ่ายห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้ทราบว่าทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำ Single Sign On เข้ามาใช้แทนในการติดตั้งโปรแกรม VPN เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ ที่สำนักหอสมุด บอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งนิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้ฐานข้อมูลได้จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ด้วยบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (BUU Account) ของมหาวิทยาลัยได้ตามลิงค์นี้ http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/


    วันที่: 16/09/2016 เวลา 15:26:15 น. อ่าน: 2249 ครั้ง