• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    กองบริหารจันทบุรี จัดอบรม หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง”


    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๑ อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี นายวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบ ใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/08/2016 เวลา 15:45:33 น. อ่าน: 332 ครั้ง