• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์


    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT311 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 18/05/2016 เวลา 15:01:44 น. อ่าน: 372 ครั้ง