• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๘


    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาในการอบรมในเรื่องของ Webmail, Google Drive, Google Docs เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทีมงาน ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT311 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/01/2016 เวลา 15:28:02 น. อ่าน: 368 ครั้ง