• ภาพกิจกรรม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต


    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการพัฒนานิสิต เรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานด้านเทคโนโลยีทางทะเล โดยนายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล กว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/07/2015 เวลา 15:32:47 น. อ่าน: 390 ครั้ง