• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะอัญมณี

  6 คอร์ส อบรมเพื่อให้คุณได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ


  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี เปิดคอร์สอบรมเพื่อให้คุณได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ คอร์สอบรมที่เปิดสอนภายในปี 2561 นี้ มีด้วยกัน 6 คอร์ส

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน

  6 คอร์ส คุณภาพ


  1. อบรมงานสร้างสรรค์เบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
  วิทยากร โดย อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2561
  • ค่าเรียน 1,500 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (30 ที่นั่ง)

  2. การเขียนแบบเครื่องประดับในงานอุตสาหกรรม
  วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 12-13-19-20-21 มิถุนายน 2561
  • ค่าเรียน 9,000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (10 ที่นั่ง)

  ***3. การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Matrix***((เรียนฟรี))
  วิทยากร โดย อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

  4. การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Matrix
  วิทยากร โดย อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
  • ค่าเรียน 5,000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (20 ที่นั่ง)

  5. การทำเครื่องประดับเงิน Minimal Style
  วิทยากร โดย อาจารย์รุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
  อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  • ค่าเรียน 2,000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (20 ที่นั่ง)
  6. การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากดิน โพลีเมอร์
  วิทยากร โดย อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  • เรียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  • ค่าเรียน 1,500 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (30 ที่นั่ง)

  พิเศษสุด!!!! เรียนฟรี!!!!
  ***การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Matrix*** เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น!!!!!
  วิทยากร โดย อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี
  หมายเหตุ
  1. สถานที่ในการเรียนคอร์สที่ 1,2,5,6 คือ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
  2. สถานที่ในการเรียนคอร์สที่ 3 และ 4 คือ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอินบ๊อกซ์สอบถามได้ตลอดค่ะ มาให้เราเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพในตัวคุณกันนะคะ


  วันที่: 04/05/2018 เวลา 09:13:54 น. อ่าน: 559 ครั้ง