• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาอัญมณี


    วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาอัญมณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายภูเก็ต คุณประภากร นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ "บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำหรับบุคคลทั่วไป" และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบอัญมณี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 09/02/2018 เวลา 10:09:48 น. อ่าน: 525 ครั้ง