• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สร้างผลงานได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ ๒


    เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและ วิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สูงสุดประจำปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ดร.ณัฐพล ชมแสง และอาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ได้รับรางวัล ผู้สร้างผลงานได้รับการจดสิทธิบัติ และอนุสิทธิบัตร เป็นอันดับที่ ๒  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 08/02/2018 เวลา 13:57:14 น. อ่าน: 861 ครั้ง