• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

  BGL ถ่ายทอดความรู้ ในงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔


  บุคลากรของห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณี ให้แก่บุคคลทั่วไป แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ในงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาเริ่มในเวลา ๑๔.๐๐ น. ของทุกวัน ดังนี้
  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ “เพชรหรือไม่? ใช่หรือมั่ว”
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ “อ่านใบเซอร์เพชรให้เป็น ก่อนซื้อเพชร”
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ “เคล็ดลับจับผิดพลอยแดง”
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ “รู้จริงเรื่องโกเมน”
  ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวชมงานและที่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ มาเข้าร่วมสัมมนาค่อนข้างมาก ผู้เข้าฟังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการให้ข้อคิดเห็นว่าต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้จัดกิจกรรมมีกำลังใจและพลังความคิดที่จะจัดกิจกรรมให้ครั้งต่อไป • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 18/01/2018 เวลา 16:08:22 น. อ่าน: 112 ครั้ง