• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะอัญมณี


    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอัญมณี
    ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มา ณ โอกาสนี้


    วันที่: 08/01/2018 เวลา 10:53:27 น. อ่าน: 196 ครั้ง