• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    ชมรมอัญมณีคลินิคสร้างนักประดิษฐ์ผ่านการการจัดโครงการการทำแหวนเบื้องต้นจาดลวดทองเหลืองสไตล์มินิมอล


    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมอัญมณีคลินิค มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการทำแหวนเบื้องต้นจากลวดทองเหลืองสไตล์มินิมอล(Minamal Style) ณ อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ กิจกรรมมีการจัดการอบรมและการทำแหวนสไตล์มินิมอลจากลวดทองเหลือง โดยมีนิสิตจากหลากหลายคณะภายใน วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมและสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ผลงานถือว่าไม่แพ้ระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียว การจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นการมุ่งหน้าสู่การเป็น ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน ”Wisdom of the East for the Future of the Nation” ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:55:45 น. อ่าน: 107 ครั้ง