• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    นิสิตคณะอัญมณี ศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ


    เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบและเครื่องประดับ คณะอัญมณี นำนิสิตศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน ศึกษาชีวิตปู ร่วมกับขูดใข่ปูเพื่อนำไปเพาะฟักเพิ่มอัตตราการอยู่รอด ปล่อยพันธุ์หอยหวานลงสู่ทะเล พร้อมกับทำซั้งเชือกเพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และศึกษาชีวิตของสัตว์ทะเล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ ให้กับนิสิต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/02/2017 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 380 ครั้ง