• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ ๒


    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดนิทรรศการผลงานโครงการ Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ อาจารย์นาวี เปลี่ยมจิตร์ คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้วย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/08/2016 เวลา 14:57:10 น. อ่าน: 380 ครั้ง