• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

  คณะอัญมณี รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘


  คณะอาจารย์ และนิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์คณะอัญมณี นำนิสิต ร่วมการแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ “THAILAND RESEARCH EXPO 2015” ในหัวข้อวิจัย “Magical Clay Jewelry” เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ Platinum Award ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดี และขอบคุณที่ รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์คณะอัญมณี และคณะ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

  การแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

  รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อวิจัย “Magical Clay Jewelry” เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

  การแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

  การแสดงเดินแบบของนิสิตคณะอัญมณี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ “THAILAND RESEARCH EXPO 2015” ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

  การแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

  อาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ ในหัวข้อวิจัย "Magical Metal Clay Jewelry" ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม พ.ส. ๒๕๕๘ ที่ รร.เซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ และได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ Platinum Award ให้แก่ทางมหาวิทยาลัยบูรพา • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 28/08/2015 เวลา 09:21:31 น. อ่าน: 1011 ครั้ง