• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    1ST BUU GEMS THAI JEWELRY AWARDS “ THE MARITIME SILK ROAD”


    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน 1st BUU GEMS Thai Jewelry Awards “The Maritime Silk Road” นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบการตัดสินและพิธีมอบรางวัล โดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเปิดงาน ก่อนจะมอบรางวัล และประกาศนียบัตร ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี


    วันที่: 16/06/2015 เวลา 09:18:34 น. อ่าน: 862 ครั้ง