• ภาพกิจกรรม : คณะอัญมณี

    รศ.ดร.พิมพ์ทอง คว้ารางวัล ในงาน “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”


    รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คว้ารางวัล ๓ รางวัล 1. Special prize : DIY-PMP4Jewelry , 2. Gold prize : DIY-PMP4Jewelry, 3. Silver prize : PM-Miniature Microwave kiln ในงาน “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิช ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ และในงานนี้ยังมี นายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายณัฐพล ไชยมากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในหัวข้อ "Protection of the Environement and Energy" ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่คว้ารางวัลระดับสากล พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 20/04/2015 เวลา 11:47:03 น. อ่าน: 1349 ครั้ง