• จดหมายข่าว คณะอัญมณี : คณะอัญมณี

  จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗


  คณะอัญมณีจัดอบรมที่ศูนย์อัญมณีฯ
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ได้จัดอบรมเรื่อง การสร้างแบรนด์และปัจจัยที่มี ผลกระทบจากการเปิดประชา คมอาเซียน ต่อผู้ประกอบการ ธุรกิจอัญมณีและเครื่อง ประดับ โดยอ.ธวัชชัย ศรีตุลา และอ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ที่ศูนย์ส่งเสริม อัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี ถ.มหาราช
  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ได้จัดอบรมและ workshop เรื่อง เทคนิคการตกแต่งเครื่องประดับ ด้วย อีนาเมลร้อนและเย็น โดยวิทยากรจากบริษัท เกซซ์ไวน์ สยาม จำกัด ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรี ถ.มหาราช
  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ได้จัดอบรมเรื่อง การฉีดต้นแบบเครื่องประดับด้วย HD โดยวิทยากร จากบริษัท เกซซ์ไวน์ สยาม จำกัด ที่ศูนย์ส่งเสริม อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ถ.มหาราช
  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ได้จัดอบรมและ workshop เรื่อง ปฏิบัติการออกแบบ เครื่องประดับ (แหวน, จี้, ต่างหู) ด้วยการวาดมือ โดยคุณอลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, คุณสุภารีย์ เถาว์วงษาและคุณทัสนะ ก้อนดี ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ถ.มหาราช


  วันที่: 28/01/2015 เวลา 11:48:35 น. อ่าน: 429 ครั้ง