• จดหมายข่าว คณะอัญมณี : คณะอัญมณี

    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔


    Dr. Miroslava Sakaliyska จากประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มาบรรยายให้ในหัวข้อ “Production and characterization of microstructure and mechanical behavior of Al-Mg based complex metallic alloys and their composites.”


    วันที่: 22/03/2018 เวลา 10:23:05 น. อ่าน: 360 ครั้ง