• จดหมายข่าว คณะอัญมณี : คณะอัญมณี

    จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓


    ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ “ เมืองจันท์อัญมณี ”


    วันที่: 22/03/2018 เวลา 15:21:36 น. อ่าน: 304 ครั้ง