• จดหมายข่าว คณะอัญมณี : คณะอัญมณี

    จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒


    คณะอัญมณีเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ร่วมด้วย คณบดีคณะอัญมณี ดร.สุรินทร์ อินทะยศ, ดร.ณัฐพล ชมแสง, ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง , ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง, อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร, นางสาวหงส์ฤทัย หอมขจร และ นางณภัทร วานิชสรรพ์ ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในงาน “The 4th International Gem & Jewelry Conference (GIT 2014) “ จ้ดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ซึ่งจัดที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่


    วันที่: 28/01/2015 เวลา 14:16:20 น. อ่าน: 447 ครั้ง