• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : คณะอัญมณี

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะอัญมณี


  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๐๑ สังกัดสำนักงานการศึกษา วุฒิปริญญาโท ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียด

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสวรรยา สีหะวงศ์ โทร.๑๑๑๑


  วันที่: 07/09/2018 เวลา 10:26:46 น. อ่าน: 124 ครั้ง