• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และชมรมว่ายน้ำจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนเป็น ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/05/2016 เวลา 10:43:44 น. อ่าน: 397 ครั้ง

  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดคอนเสิร์ต Little Giant Chinese Chamber Orchestra เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/03/2016 เวลา 14:36:47 น. อ่าน: 166 ครั้ง

  ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และนางสาวพัชรี ปัญ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/02/2016 เวลา 15:50:34 น. อ่าน: 354 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการให้ความรู้ “ทุน Fulbright Thailand” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2016 เวลา 12:07:05 น. อ่าน: 440 ครั้ง

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษที่ ๗ จัดขึ้น ในวันที่ ๘ – ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/01/2016 เวลา 14:38:26 น. อ่าน: 491 ครั้ง

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขอใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อใช้เป็นสนามแข่นข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/12/2015 เวลา 10:03:17 น. อ่าน: 484 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2015 เวลา 15:17:07 น. อ่าน: 883 ครั้ง

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 13:55:40 น. อ่าน: 333 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ในงาน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 11:07:51 น. อ่าน: 399 ครั้ง


  แสดงข่าวทั้งหมด 79 รายการ