• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีจุดเท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/09/2015 เวลา 15:36:10 น. อ่าน: 374 ครั้ง

  คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/08/2015 เวลา 11:29:07 น. อ่าน: 284 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/08/2015 เวลา 10:07:38 น. อ่าน: 334 ครั้ง

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/07/2015 เวลา 14:14:12 น. อ่าน: 367 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้ง ๓ คณะ เข้าร่วมจัดบูธบริการวิชา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/07/2015 เวลา 10:52:15 น. อ่าน: 440 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/06/2015 เวลา 09:29:02 น. อ่าน: 229 ครั้ง

  นายบัญชา นิลเกิด อาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนิสิตคณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/06/2015 เวลา 14:34:40 น. อ่าน: 309 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/06/2015 เวลา 11:09:33 น. อ่าน: 252 ครั้ง

  บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.เมธินี จามกระโทก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/06/2015 เวลา 14:58:22 น. อ่าน: 397 ครั้ง

  นางสาวนภชนก ไหมทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/05/2015 เวลา 10:15:44 น. อ่าน: 296 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 80 รายการ