• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 13:36:45 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2016 เวลา 14:13:58 น. อ่าน: 452 ครั้ง

  ตัวแทน คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมพิธีบำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/10/2016 เวลา 13:43:59 น. อ่าน: 283 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/09/2016 เวลา 11:04:15 น. อ่าน: 289 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน บูรพา วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีการจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2016 เวลา 10:28:00 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/08/2016 เวลา 10:11:01 น. อ่าน: 265 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/08/2016 เวลา 13:45:35 น. อ่าน: 232 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, นางสาวพัชรี ปั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/08/2016 เวลา 10:36:54 น. อ่าน: 221 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/08/2016 เวลา 14:37:25 น. อ่าน: 256 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินทางไปร่วมลง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/08/2016 เวลา 16:17:48 น. อ่าน: 219 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 79 รายการ