• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขอใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อใช้เป็นสนามแข่นข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/12/2015 เวลา 10:03:17 น. อ่าน: 426 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2015 เวลา 15:17:07 น. อ่าน: 852 ครั้ง

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 13:55:40 น. อ่าน: 308 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ในงาน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 11:07:51 น. อ่าน: 361 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/10/2015 เวลา 11:08:34 น. อ่าน: 266 ครั้ง

  ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ ตรวจนิสิตขับขีรถจักรยานยนตร์เข้าออก ตามนโยบาย ไม่สวม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:35:23 น. อ่าน: 249 ครั้ง

  นายนิมิต โหมดศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบวงสรวงถวายราชสด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:05:07 น. อ่าน: 241 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2015 เวลา 11:31:51 น. อ่าน: 390 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/09/2015 เวลา 10:57:38 น. อ่าน: 396 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทำพิธีตั้งศาลพระพรหมประจำวิทยาเขตจันทบุรี ณ บริเวณหน้า อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/09/2015 เวลา 14:34:56 น. อ่าน: 411 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 80 รายการ