• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการให้ความรู้ “ทุน Fulbright Thailand” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2016 เวลา 12:07:05 น. อ่าน: 395 ครั้ง

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษที่ ๗ จัดขึ้น ในวันที่ ๘ – ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/01/2016 เวลา 14:38:26 น. อ่าน: 438 ครั้ง

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขอใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อใช้เป็นสนามแข่นข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/12/2015 เวลา 10:03:17 น. อ่าน: 445 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2015 เวลา 15:17:07 น. อ่าน: 862 ครั้ง

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 13:55:40 น. อ่าน: 317 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ในงาน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 11:07:51 น. อ่าน: 376 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/10/2015 เวลา 11:08:34 น. อ่าน: 277 ครั้ง

  ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ ตรวจนิสิตขับขีรถจักรยานยนตร์เข้าออก ตามนโยบาย ไม่สวม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:35:23 น. อ่าน: 265 ครั้ง

  นายนิมิต โหมดศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบวงสรวงถวายราชสด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:05:07 น. อ่าน: 254 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2015 เวลา 11:31:51 น. อ่าน: 406 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 73 รายการ