• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประชุมหารือร่วมกับ รองคณบดี ผู้ช่วยคณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/06/2017 เวลา 09:34:00 น. อ่าน: 228 ครั้ง

  สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2017 เวลา 10:31:05 น. อ่าน: 225 ครั้ง

      สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/05/2017 เวลา 10:25:46 น. อ่าน: 270 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand และการฝึกทักษะการเขียน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/04/2017 เวลา 15:34:10 น. อ่าน: 134 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/03/2017 เวลา 11:06:47 น. อ่าน: 278 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/03/2017 เวลา 09:26:07 น. อ่าน: 243 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:58:30 น. อ่าน: 234 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง นางสาวพรพิมล คูทรัพย์รุ่งโรจน์ และภูดิษ จงวานิช อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2016 เวลา 13:21:35 น. อ่าน: 609 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2016 เวลา 15:31:06 น. อ่าน: 234 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2016 เวลา 10:24:34 น. อ่าน: 256 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 66 รายการ