• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพื ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 22/04/2015 เวลา 10:44:52 น. อ่าน: 314 ครั้ง

    ดร.เมธินี จามกระโทก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะให้เกียรติร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักบัญชี มหาวิทยาลัยร ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 08/04/2015 เวลา 15:58:16 น. อ่าน: 249 ครั้ง    แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ