• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.เมธินี จามกระโทก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/06/2015 เวลา 14:58:22 น. อ่าน: 350 ครั้ง

  นางสาวนภชนก ไหมทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/05/2015 เวลา 10:15:44 น. อ่าน: 271 ครั้ง

  จบแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์ ทั้ง ๔ ประเภทชนิด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2015 เวลา 10:01:00 น. อ่าน: 275 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการคืนสู่เหย้าเทาทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/03/2015 เวลา 16:11:13 น. อ่าน: 281 ครั้ง

  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนแ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/03/2015 เวลา 11:37:53 น. อ่าน: 243 ครั้ง

  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่๘) โดยมี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/03/2015 เวลา 09:21:53 น. อ่าน: 228 ครั้ง

  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(ครั้งที่๘) โดยมี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/03/2015 เวลา 11:34:32 น. อ่าน: 227 ครั้ง

  บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมใจกัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/03/2015 เวลา 09:11:50 น. อ่าน: 254 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/02/2015 เวลา 10:38:23 น. อ่าน: 407 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ (โครงการพัฒนากำลังคนด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/02/2015 เวลา 16:20:37 น. อ่าน: 260 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 62 รายการ