• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

            เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัด โครงการความร่วมมือคณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/03/2017 เวลา 10:05:13 น. อ่าน: 236 ครั้ง

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เล่าประสบการณ์ตรง เรื่อง “ทีละก้าวรอบโ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/03/2017 เวลา 13:37:35 น. อ่าน: 210 ครั้ง

  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/03/2017 เวลา 13:36:21 น. อ่าน: 216 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเยี่ยม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/03/2017 เวลา 11:02:23 น. อ่าน: 301 ครั้ง

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกิตติ อุสิมาส นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 12:09:00 น. อ่าน: 258 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดย อง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 14:57:49 น. อ่าน: 234 ครั้ง

  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/02/2017 เวลา 16:06:16 น. อ่าน: 233 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัด นิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/12/2016 เวลา 15:41:34 น. อ่าน: 318 ครั้ง

  ชมรมบูรพาจันทร์อาสา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ บูรพาจันทร์อาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดแหลมเสด็จ ขึ้น ในวันเส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2016 เวลา 11:01:30 น. อ่าน: 259 ครั้ง

  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 13:36:45 น. อ่าน: 335 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 73 รายการ